Intruder, V-Blade, shimmy, Daytona, fumante etc

Intruder, V-Blade, shimmy, Daytona, fumante etc

Intruder, V-Blade, shimmy, Daytona, fumante etc

 impressÆo minha ou era vocˆ quem dizia que a Intruder nÆo era MOTO, esculhambava a bixinha de cabo a rabo a 2007 t  tÆo melhor assim pros coment rios evoluerem positivamente.
Eduardo – Ba
Adorei a mat‚ria sobre essa m quina. Parab‚ns!!! Pode ficar com a “sua” Intruder, porque eu vou buscar a minha. S¢ mais uma dica: preta ou vermelha? Valeu tite, obrigado.
L£cio – Barbacena – MG
NÆo, Edu, quem dizia isso era um sujeito perturbado mentalmente, com s¡ndrome p¢s-traum tico que nem o Silvio Pereira. Eu s¢ tinha pilotado uma Intruder 125 emprestada que tava bem zuada, eu j  expliquei isso zilhäes de vezes, mas certos leitores s¢ lembram do que interessa a eles.

V-Blade
Ol  Sr., tenho pretensäes de adquirir uma V bade 250 (Sundown), como nÆo tenho muitas informa‡äes sobre a moto gostaria de sua opiniÆo como consumidor, este ‚ um bom produto? Moro no Recife – PE e aqui s¢ encontrei uma revendedora na capital e uma em Caruaru (125Km de distƒncia) ser  q terei problemas com pe‡as de reposi‡Æo?
Olimpio Jr – Recife – PE
Ainda nÆo testamos a V-Blade. Bom, viajar 250 km pra comprar uma pe‡a eu diria que ‚ meio cansativo e custoso.

Intruder, V-Blade, shimmy, Daytona, fumante etcShimmy
Gostaria de dar uma dica oa FELIPE Bras¡lia/DF. Apesar de ¤ saber qual seu pneu e o estado assim como o Tite mencionou, tenho um amigo tem uma falcon q tbm estava tremendo a frente qdo passava dos 120km/h fez alinhamento, balanceamento e nada o problema era o pr¢prio pneu (novo) RINALDI que ele colocou.
Fco Rocha – Fortaleza – CE

Daytona
Estive na Copa Daytona, conversei contigo (tenho uma GSX-F) e fiquei contando os dias pra ver sua avalia‡Æo deste super evento no site ou na revista. O que houve? Cadˆ a reportagem?
Fernanda – SÆo Paulo/SP
A Triumph pediu para nÆo divulgar o evento e eu estava presente como instrutor, nÆo como jornalista.

Fumante
at‚ quando da para deixar o motor fumando, a minha fuma um pouco de manha nos dias frios, o quanto da para esperar antes de fazer o motor e o quanto isso prejudica a moto, tipo perda de potencia , aumento de consumo
Bernahrd – campinas , sp
BernardÆo, quanto tempo! Cara, assim que come‡a a fumar deve correr pra oficina e trocar an‚is, pistÆo etc! A perda de potˆncia e aumento de consumo ‚ natural porque o motor perde compressÆo.

Sujeira
adquiri recentemente uma honda titan ano 98, o tanque de combustivel est  sujo com residuos de ferrugem, retirei a gasolina e passei em um filtro de papel (caf‚) e pude notar os residuos. Gostaria de saber se existe algum produto no mercado para fazer a limpeza ou mesmo um produto alternativo.
Luiz – sorocaba
 preciso fazer uma limpeza. Existe sim, mas vc tem de pesquisar em oficinas de carros.

CV
o Fernando – S. J. do Rio Preto – SP, escreveu corrigindo minha mensagem sobre a potencia da GS500, me fala uma coisa tem alguma diferen‡a entre Hp ou Cv, ou sÆo as mesmas especifica‡äes e s¢ mudam as siglas?
Alysson – Belo Horizonte, MG
Existe diferen‡a, mas eu nÆo achei a a tabela de conversÆo.

Vespa
Gostaria de saber se vocˆs tˆm mais informa‡äes sobre o lan‡amento da vespa GT60 no Brasil? Sou dono de uma PX200 87 e gostaria de saber se deveremos fazer reserva e a quem temos que procurar…
frederico – bh – mg
NÆo existe previsÆo, nem mesmo de importa‡Æo.

Casamento
tite estou cons¢rcio de uma 150 sport e muitas pessoas vem me tirando de cabe‡a para nÆo peg -la pois se trata de uma moto muito cara e daria pra comprar uma usada (250cc) melhor e que sua desvaloriza‡Æo ‚ absurda e imediata. falaram at‚ que era um casamento. Qual ‚ a sua opiniÆo?
Willian – oliveira mg
Olha, de casamento eu entendo depois de quatro passagens pelo assunto. Posso te garantir que ‚ mais f cil de desfazer de uma moto do que de uma esposa. Mas em vez de acreditar nos caras que falam um monte de coisas, fa‡a uma pesquisa nos nossos classificados. Eu acho que essa gente tem ‚ inveja! Mas se vc gostou mais da 250 a op‡Æo tb ‚ boa.

Belezura
Me informem uma coisa fui adquirir uma Cruise 125 da Kasinski e me informaram que ela parou de ser produzida ser  que ‚ em definitivo ou a belezura est  apenas passando por um processo de reestiliza‡Æo po¡s trata-se da unica moto realmente custom de baixa cilindrada que realmente faz justi‡a entre as pequenas.
Marcelo – Salvador, Ba
Acho que a belezura j  era mesmo!

Perguntas
 uma ¢tima fonte de consulta para quem curte moto. Aproveito tamb‚m para deixar meus votos de solidariedade. NÆo agento mais ler cartas com o tema “Qual moto comprar? A X ou a Y? Trail ou Street?” Que saco! Essa pergunta s¢ perde para o eterno dilema “Qual moto anda mais?” – normalmente a compara‡Æo envolve motos de estilos totalmente diferentes. Se ler j  ‚ um saco, imagina responder sempre a mesma coisa. Vamos fazer perguntas mais interessantes, gente.
Kleber – Rio de Janeiro -RJ

Motor
Tite, vc sabe d algum site q tenha imagens internas de motores de motos?
Danilo – Paulo
Sei, chama-se Google!

Qual
Devido ao trƒnsito intenso na cidade de SÆo Paulo e a perda de tempo, estou partindo para habilita‡Æo de moto. Tenho 1,48 de altura e 52 Kls, gostaria de um modelo que nÆo fosse alta. Qual o Sr me recomendaria.
Rosalina – Osasco S/P
Acho que a Honda Biz, Sundown Web 100 ou a Yamaha Neo 115 sÆo boas op‡äes.